1. Hjemmebakeri:
  • Mikrobakeriet er et deltids hjemmebakeri. Det bakes vanligvis på lørdager og kun ved forhåndsbestilling. Kun salg til private forbrukere. Jeg selger ikke fra boder eller butikkutsalg og tilbyr ikke catering.
  • Calmeyer hjemmebakeri er markedsføringsnavnet til, og er synonymt med Louka bakeri, organisasjonsnummer 827 001 422. I disse betingelser, skal “vi” og “selger” forstås som Louka bakeri.
 2. Bestilling & priser
  • Når en kunde bestiller varer i nettbutikken på www.calmeyer.no, vil varene produseres og være klar for henting på datoen annonsert på www.calmeyer.no og bekreftet i e-post til kunden ved bestilling.
  • Alle bestillinger registreres i vårt ordresystem fra WooCommerce.
  • Prisene som var oppført på det tidspunkt bestillingen ble lagt inn skal være gjeldende. Prisene skal komme frem av bestillingsbekreftelsen som sendes til kunden automatisk på e-post etter fullført bestilling.
  • Kunden vil få en automatisk ordrebekreftelse på e-post med nærmere informasjon om levering/henting inkludert adresse ved fullført bestilling. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk. Ordrebekreftelsen vil vise hva som er bestilt og til hvilket pris. Dersom du ikke mottar en ordrebekreftelse, er bestillingen ikke mottatt. Det kan være tekniske problemer eller andre årsaker. Ta kontakt med selger (bruk kontaktskjema).
  • Det skal tas høyde for åpenbare feil i beskrivelser, betingelsene eller priser. Hverken vi eller kunden skal holdes ansvarlig for urimelige, åpenbare feil.
  • Du vil motta en kvittering på sms etter betaling er mottatt med mindre du ber om å få det på papir eller e-post. Du velger selv hvordan du mottar din kvittering.
 3. Alltid fersk produksjon: Alle varer (brød o.l.) bakes ferskt på bestilling med mindre annet er oppgitt for en spesifikk vare (f.eks. lages krutonger på forhånd). Håndverk: Avvik i utseende og kvalitet kan forekomme.
 4. Ingen angrerett. Bestillinger er bindende. Angreretten gjelder ikke for varer som forringes eller raskt går ut på dato, jf. Angrerettsloven § 22.
 5. Levering: Du plikter å hente varene selv til avtalt tid. Varene hentes hjemme hos meg til avtalt tid, eller overleveres etter nærmere avtale i nærområdet til et eventuelt forhåndsavtalt tillegg i pris. Kjøpte varer kan ikke konsumeres hjemme hos meg.
 6. Ved manglende henting til avtalt tid har ikke kjøper rett til å heve kjøpet, og selger er ikke pliktig til å erstatte varen. Dato og klokkeslett for henting vil stå på hjemmesiden og i ordrebekreftelsen. Det er viktig å hente til avtalt tid. Henting senere på dagen kan bare skje etter nærmere avtale men vil ofte ikke være mulig.
 7. Betaling: Betaling skjer ved levering (dvs henting) av varene, ikke før. Du kan betake med Vipps (Calmeyer hjemmebakeri, #687926) eller kort. Ved kort-betaling, bruker vi Zettle og tar følgelig bl.a. VISA, MasterCard, AmEx, Diners, ApplePay eller Google Pay. Dersom du bestiller regelmessig levering f.eks. hver lørdag, skal betaling skje kontant for hvert enkelt brød ved levering – ingen forskuddsbetaling.
 8. Registrert hos Mattilsynet. Calmeyer hjemmebakeri er registrert for produksjon av ferske og tørre bakervarer hos Mattilsynet. All produksjon skjer i henhold til gjeldende lover, regler og normer for matproduksjon – derav også noen av begrensningene ovenfor.
 9. Klager. Kunder som ønsker å fremsette en klage ovenfor Calmeyer hjemmebakeri / Louka bakeri kan kontakte innehaveren direkte via kontaktskjema eller andre kontaktkanaler. Alle klager vil loggføres og vurderes nøye. Klager kan gis skriftlig eller verbalt. Rettidig behandling garanteres. Klager vil få en skriftlig tilbakemelding om vår vurdering og eventuelle tiltak.
 10. Mistanke om helseplager? Ved mistanke om smitte, uhygieniske forhold eller helseplager forårsaket av Calmeyer hjemmebakeri eller noe vi har laget, ber vi om at du tar kontakt omgående. Du kan også ta kontakt med Mattilsynet direkte.
 11. Konfliktløsning: Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. 
 12. Ansvarsbegrensning: Calmeyer hjemmebakeri / Louka bakeri er ikke erstatningspliktig for hverken direkte eller indirekte tap eller skader som kunden eller enhver tredjepart måtte lide som følge av driften eller handel hos Calmeyer hjemmebakeri. Louka bakeri (også kjent som Calmeyer hjemmebakeri) er ikke ansvarlig for følgeskader. Louka bakeri (herunder Calmeyer hjemmebakeri) er bare ansvarlige for kunder og leverandører i tilfelle av forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder også for skader som omfatter, legeme eller helse som følge av grov uaktsomhet eller forsett. Louka bakeri er bare ansvarlig for materielle og økonomiske skader som skyldes grov uaktsomhet og forsett dersom Louka bakeri krenket en vesentlig kontraktsforpliktelse, imidlertid kun i den grad av forutsigbare og typiske kontraktsskader på det tidspunkt avtalen er inngått. Viktige avtaleforpliktelser er forpliktelser som karakteriserer kontraktsoppfyllelse som kundene og leverandørene er berettiget til. Kundens lovbestemte garantispørsmål skal ikke påvirkes av disse ansvarsbegrensningene. Erstatning skal aldri overskride kontraktens verdi.
 13. For denne hjemmesiden, gjelder denne erklæring om bruk av informasjonskapsler og denne personvernerklæring.
 14. Avtalt verneting er Oslo tingrett. Norsk rett og rettspraksis gjelder.

  Oppdatert 30. mai 2022